Restauració Professional i Cuines Centrals

EQUIPAMENT CUINES

Magatzem i Càmeres


Preparacions


Cocció i Condimentació


Rentat

EQUIPAMENT DE SERVEI I/O DISTRIBUCIÓ

Buffet i Self


Línea Freda


Transport Isotèrmic


18/10Restauració Professional i Cuines Centrals